Tartu Ülikooli otsus on mõistuse- ja moraalivastane

Avaldasin Postimehes oma arvamust Tartu Ülikooli senati otsuse kohta, millest tulenevalt vene ja valgevene kodanikest tudengeid seoses Venemaa rünnakuga Ukraina vastu 2022/2023 õppeaastal vastu ei võeta.

Tartu Ülikooli senat võttis hiljuti vastu otsuse, mille alusel tuleval õpeaastal bakalaureuse- ja magistriõppesse Vene ja Valgevene kodanikest üliõpilasi vastu ei võeta. Säärane otsus on mõistusevastane, diskrimineeriv, vastuolus väärtustega, millele on rajatud nii Tartu Ülikool kui ka kogu vaba akadeemiline maailm, ja töötab vastu nii Eesti kui terve Euroopa julgeoleku- ja välispoliitilistele huvidele.

Kui Tartu Ülikool kinnitas oma sotsiaalmeedias veel varem, et mõistetakse, et Vene Föderatsiooni valitseval režiimil ei ole terve oma rahva toetust ning just nimelt tavalised ja rahumeelsed Vene kodanikud on selle režiimi ühed suurimad ohvrid, siis otsustati need samad põhimõtted juba mõni päev hiljem üle parda visata ja tegutseda täiesti vastupidiselt. Eriti küüniliseks teeb selle otsuse asjaolu, et mainitud sõnavõtus tõotas Tartu Ülikool olla kindlaks toeks kõigile Venemaa inimestele, kes praegu võitlevad Vene riigi rahumeelse arengu eest.

Ülikooli prorektor Aune Valk põhjendas ülikooli äkilist meelemuutust avatud kirjas tudengitele sooviga end vastandada Venemaa ja Valgevene poliitikale. Lisaks tõi ta välja, et see sanktsioon ei ole kaugeltki nii laialdane kui teised olemasolevad sanktsioonid mõlema eelmainitud riigi vastu ning vene ja valgevene tudengitel olevat teisigi õppimisvõimalusi. Selline argumentatsioonitase paneb vaid pead raputama. Õigustada otsust võtta kümnetelt, kui mitte sadadelt vene ja valgevene noortelt võimalus end avatud ja demokraatlikus akadeemilises keskkonnas harida, asjaoluga, et teised kõrgkoolid (siiani) niivõrd meelevaldset otsust vastu võtnud ei ole, ei jäta targa ja kaalutletud otsuse muljet. Teisisõnu ei tehta muud, kui õigustatakse oma meelevaldsust teiste mõistlikkusega.

Me ei tohi anda Putini režiimile alust maalida meist pilti kui silmakirjalikust ja omaenda väärtusi reetvast lihtvastasest.

Veelgi küünilisust lisab kogu olukorrale prorektori teine põhjendus: vene rektorite nõukogu avaldas Putini režiimile ja Ukrainas toimuvale sõjale toetust, mille tagajärjel teaduskoostöö Vene ülikoolidega peatati. Selle sammuga tõestasid Vene ülikoolid ju taas, et nende puhul ei ole tegu sõltumatute ja teaduseetikale vastavate akadeemiliste institutsioonidega, vaid puhtalt Vene režiimi propagandatööriistadega.

Paljud vene noored tudengid ja teadlased teavad seda. Just seetõttu protestivad vaatamata võimalikele tagajärgedele tuhanded vene üliõpilased Putini sõja vastu. Just seetõttu kirjutasid tuhanded vene teadlased ja tudengid alla sõjavastastele petitsioonidele, riskides mitte ainult oma karjääri, vaid tihti ka eludega. Ning just seetõttu ei tohi me vene noori, tudengeid ja teadureid raudse eesriide taha jätta ja neid avatud ja demokraatlikust maailmast isoleerida. See on mõistusevastane, aga see on ka moraalivastane tegu.

Me ei tohi anda Putini režiimile alust maalida meist pilti kui silmakirjalikust ja oma enda väärtusi reetvast lihtvastasest. Lisaks sõjalisele konfliktile kukutas Ukrainas toimuv maailma suuresti ka väärtustekonflikti. Just meie kui end läände paigutav ühiskond peame siinkohal vankumatult oma väärtusi ja põhimõtteid kaitsma, ning tegema seda igal rindel.

Eesti ja kogu Euroopa huvides on haritud ja demokraatlikult meelestatud noor põlvkond Venemaal.

Sanktsioonide eesmärk peab olema sihilikult survestada Vene liidreid võimalikult tugevalt ja järeleandmatult. Oma mõistetavas vihas ei tohi me aga sanktsioone mõtestada valelikult – kui vahendeid vene inimestele valimatult ja ka otstarbetult ärategemiseks. Eesti ja kogu Euroopa huvides on haritud ja demokraatlikult meelestatud noor põlvkond Venemaal. Seda me ei saavuta diskrimineerides tervet põlvkonda, kellel ei ole oma eludes kordagi olnud isegi võimalust oma meelsust vabadel valimistel avaldada, kellest paljud on terve oma elu ühe ja sama mehe rõhuva režiimi all elama pidanud.

Leave a comment

Your email address will not be published.