Sõltuvus pole kuritegu

Kirjutasin Emily Mirelle Vuttiga Eesti Päevalehes sõltuvusest, tervishoiu süsteemist ja narkootikumidega seonduvates poliitkatest. Täna tähistatakse rahvusvahelist narkootikumide kuritarvitamise vastast päeva. 2017. aastal kuulutas Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus Eesti Euroopa üledooside “pealinnaks”. 2017. aastal põhjustas narkootikumide tarvitamine Eestis 130 surma. Euroopa keskmine oli samal aastal vaid 23. Sellest hoolimata on riigi poolt pakutud ennetus- ja… Continue reading Sõltuvus pole kuritegu

Noored on Eesti tööturul täbaras positsioonis

Kirjutasin Õnne Paulusega Postimehes noorte olukorrast tööturul. Enamike tööandjate silmis on noored ennekõike odav lihttööjõud, mitte väärtustatav ja tulevikku kandev jõud, kirjutavad noored sotsiaaldemokraadid Jens Jaanimägi ja Õnne Paulus. Täna, 12. juunil peetakse rahvusvahelist lapstööjõu kasutamise vastast päeva. Kuigi lapstööjõu kasutamine ei ole Eestis suur probleem, kannatavad noored igapäevaselt tööpostil ekspluateerimise all. Ekspluatatsioon on süsteemne… Continue reading Noored on Eesti tööturul täbaras positsioonis

LGBT+ noorte heaolu ohverdamine poliitmängude nimel peab lõppema

Kirjutasin IDAHOBIT päeva puhul Õnne Paulusega Postimehes LGBT+ noorte heaolust vaenulikul poliitmaastikul. Mida see ütleb meie ühiskonna kohta, kui laiapõhise kaasamise asemel tekitab poliitika paljudes noortes üksnes ängistust, mure ja südamevalu? Mida see põhjustab noortes, kui valitud poliitikud, kes on andnud lubaduse kaitsta ja seista kõigi inimeste õiguste ja vabaduste eest, tõrjuvad neid ning kasutavad… Continue reading LGBT+ noorte heaolu ohverdamine poliitmängude nimel peab lõppema

Vabduse väljakul: vabadustest ja kohustustest

15. mail 2021 kogunesid sadad inimesed Tallinnas Vabaduse väljakule, et avaldada meelt koroonapirangute ja väidetavate vabadusi piiravate meetmete vastu. Käisin kohal ja võtsin oma mõtted meeleavaldusel toimunust kokku. 15. mai 2021. Täpselt 30 aastat peale Interrinde rünnakut Toompea lossile. Viimase 30 aasta jooksul oleme saavutanud loetlematu arvu vabadusi — nii suuri kui väikseid, nii eraelu… Continue reading Vabduse väljakul: vabadustest ja kohustustest